Terug naar overzicht

Home of ideas

blog by
Jaimy Logo

In dit artikel lijsten we alle documenten en inspecties op die je nodig hebt vooraleer je je pand te koop zet. Onze tip: wees er op tijd bij om onaangename verrassingen te vermijden!

Verplichte inspecties en certificaten voor de verkoop van vastgoed

#1. Het EPC-certificaat

EPC of het energieprestatiecertificaat is een document dat wordt opgesteld door een erkend energiedeskundige. Afhankelijk van hoe energiezuinig je woning is, krijg de woning een EPC-label van A+ tot F. Vastgoed met een goede EPC-score (A of B) ligt vandaag beter in de markt bij kandidaat-kopers - en is dus ook meer waard.

Wie z'n huis of appartement wil verkopen en (op immowebsites of in de krant) adverteert, moet verplicht het EPC-label vermelden in elke advertentie. Daarnaast moet je ook het volledige EPC-verslag kunnen voorleggen aan potentiële kopers. Op die manier is de koper geïnformeerd over het energieverbruik van het pand, om die manier een weloverwogen beslissing te nemen. Een EPC-certificaat is 10 jaar geldig.

Het energiecertificaat is tenslotte een voorwaarde voor het rechtsgeldig ondertekenen van de notarisakte bij de verkoop van de woning.

  • In Vlaanderen is het EPC sinds 2008 verplicht bij de verkoop of verhuur van een wooneenheid. Het certificaat moet opgesteld worden door een technicus erkend door de Vlaamse overheid. Een lijst van deze technici en meer informatie vind je op op de website van de Vlaamse Overheid.
  • In Brussel wordt gebruik gemaakt van een gelijkaardig EPB-certificaat. Net als bij het Vlaamse EPC wordt het energieverbruik van de woning gecontroleerd en gequoteerd met een label van A tot G. Een EPB-certificaat is verplicht bij de verkoop of verhuur van een woning van meer dan 18m² - of een kantoorruimte van meer dan 500m². Het certificaat is vervolgens 10 jaar geldig.
  • In Wallonië wordt net als in Brussel gebruik gemaakt van een EPB-certificaat bij de verhuur of verkoop van een woning, al is hier geen minimumoppervlakte van toepassing. Meer info vind je op de website van de Waalse overheid.

Ook verplicht vanaf 1 januari 2022: het EPC-certificaat voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.

Boek een EPC-certificaat

#2. Controle van elektrische installaties

Bij de verkoop van een woning moet altijd een elektrisch keuringsattest of conformiteitsverslag voorgelegd worden aan de koper. Anders kan de verkoop niet doorgaan. De regelgeving omtrent het keuringsattest volgens de AREI-normen:

  • Als de installatie van voor 1 oktober 1981 dateert, volstaat het allereerste keuringsattest van de installatie (op voorwaarde at er sindsdien geen grote wijzigingen zijn geweest).
  • Als de installatie na 1981 in gebruik werd genomen, moet er elke 25 jaar een keuring worden uitgevoerd. Het meest recente attest moet worden voorgelegd aan de koper.

Op deze manier weet de koper steeds of de elektriciteit in het pand conform is.

Hoewel je steeds een keuringsattest moet voorleggen bij de verkoop van vastgoed, kan de verkoop toch doorgaan als de elektriciteit afgekeurd of niet-conform is. In dat geval moet de koper de installatie conform maken, gevolgd door een herkeuring binnen de 18 maanden.

TIP voor wie z'n woning verkoopt: boek een voordelig Jaimy-combipack met EPC-certificaat en een elektrisch keuringsattest. Zo bespaar je 59 €.

Maak een afspraak voor een elektrische keuring

#3. Bodemonderzoek

Vooraleer je vastgoed verkoopt, controleer je best ook op bodemverontreiniging. Als er verontreinigende stoffen worden vastgesteld, zoals bijvoorbeeld asbest of zware metalen, moet je eerst stappen ondernemen om de vervuiling weg te werken of de bodem te (laten) saneren.

Het bodemattest is verplicht bij de verkoop van een woning. In Vlaanderen kun je hiervoor terecht bij de OVAM, in Brussel zal de IBGE je verder kunnen helpen en in Wallonië ligt de bevoegdheid bij de BDES.

#4. PID-dossier

Vaak over het hoofd gezien, maar desalniettemin toch verplicht: het postinterventiedossier. Daarin staan alle belangrijke werken en renovaties die de woning onderging, sinds 1 mei 2001. Het PID-dossier is iets dat je zelf opvolgt én doorgeeft aan de nieuwe eigenaar. Bewaar dus steeds alle offertes, facturen, plannen en vergunningen. Die kunnen later nuttig zijn om het PID-dossier samen te stellen. Het dossier is verplicht en moet aan de koper worden bezorgd vóór de notariële akte ondertekend wordt.

verplichte certificaten verkoop vastgoed

Vrijblijvend, maar toch aanbevolen: certificaten en attesten bij de verkoop van vastgoed

#1. Inspectie van de stookolietank

De inspectie van de stookolietank (ook vaak mazouttank genoemd) is niet verplicht, maar wel sterk aanbevolen voor wie een pand wil verkopen:

  • In Vlaanderen hangt de controle van de stookolietank af van de maximale inhoud, het jaar van installatie en of de tank zich al dan niet bovengronds of ondergronds bevindt. Niet verplicht dus, maar wel een goed idee om de tank nog een keertje te laten inspecteren voor de verkoop van je woning!
  • In Brussel is de controle enkel verplicht als de tank een inhoud van 3000 liter of meer heeft - en zich bovengronds bevindt. In dat geval heb je ook een vergunning van de gemeente nodig.
Maak een afspraak voor een keuring van de mazouttank

#2. Asbestinventaris

Als het pand dat je verkoopt ouder is dan 1990, is het ten zeerste aangeraden een asbestinventaris op te stellen. Asbest komt voor in twee vormen: los en vast. Asbest vormt een hoog gezondheidsrisico voor bewoners, vooral als er werken uitgevoerd worden. Asbest verwijderen is bovendien een dure grap. Een attest dat de woning vrij van asbest verklaart, is daarom een extra troef. Potentiële kopers zijn op die manier namelijk gerustgesteld. En soms bereid om wat meer te betalen.

Toch hoeft de aanwezigheid van asbest niet noodzakelijk de volledige verkoop te blokkeren. Bovendien zijn er sinds 2021 verhoogde subsidies voor het verwijderen van asbest, bijvoorbeeld in combinatie met het aanbrengen van dakisolatie.

#3. Periodieke controle van de cv-ketel

Verkopers die kunnen aantonen dat de cv-ketel regelmatig en correct onderhouden wordt, heeft altijd een voetje voor. De toekomstige koper is namelijk gerustgesteld dat de cv-ketel in goede staat én wettelijk in orde is. Dat schept vertrouwen.

Aarzel dus zeker niet om het meest recente onderhoudsverslag van de chauffageketel voor te leggen aan de kandidaat-kopers!

Maak een afspraak voor je cv-onderhoud

#4. Thermografische inspectie tegen warmteverlies

Hierbij wordt het gebouw gecontroleerd wat betreft isolatie en warmtegeleiding. Verschillende plaatsen in het pand worden met infrarode straling gecontroleerd. Zo wordt een heatmap of warmtekaart opgesteld. Koude plaatsen worden in het blauw afgebeeld, warme plaatsen in het rood.

Het doel? Lekken opsporen waar warmte verloren gaat, bijvoorbeeld ter hoogte van koudebruggen of gaten in de isolatie.

Thermografie kan ook worden toegepast bij zonnepanelen en aanverwante installaties.

Vragen? Offerte of keuring nodig voor de verkoop van een woning of handelspand? Maak een afspraak met een erkend expert, via Jaimy!

Gerelateerde artikels