Terug naar overzicht

Home of ideas

blog by
Jaimy Logo

Voor de ingebruikname: elke nieuwe mazouttank moet voor de eerste ingebruikname gekeurd worden. Ook voor sommige stookolietanks is een periodieke keuring verplicht, afhankelijk van de inhoud en of de tank zich boven of onder grond bevindt.

Wanneer moet de stookolietank gekeurd worden?

 • Voor de ingebruikname: elke nieuwe mazouttank moet voor de eerste ingebruikname gekeurd worden. Als de stookolietank een capaciteit heeft van meer dan 6.000 liter, heb je bovendien een omgevingsvergunning van de gemeente nodig.
 • Na de ingebruikname: de frequentie van de keuring is afhankelijk van de inhoud van de mazouttank, en of de tank zich boven of onder de grond bevindt. Ook de ligging in een waterwingebied of beschermingszone kan ervoor zorgen dat tank vaker moet gekeurd worden.

Controle en keuring voor mazouttanks minder dan 6.000 liter

 • Ondergrondse stookolietank: moet om de 5 jaar gecontroleerd worden.
 • Bovengrondse stookolietank: moet sinds 2009 niet meer periodiek gekeurd worden, enkel bij de installatie en ingebruikname. Een meevaller: ook een tank in de kelder wordt beschouwd als bovengronds.

Eigenaar van een bovengrondse mazouttank die vóór 1 maart 2009 in gebruik werd genomen? Dan bepaalt de voorziene datum voor de volgende controle (terug te vinden op het laatste onderhoudsattest) of er nog een volgende inspectie van de mazouttank moet plaatsvinden:

 • De vermelde datum voor de volgende controle is na 1 maart 2009: je bent niet langer verplicht om de tank periodiek te laten keuren.
 • De vermelde datum voor de volgende controle is vóór 1 maart 2009: je moet nog één keer een verplichte controle uitvoeren.

Controle en keuring voor mazouttanks meer dan 6.000 liter

 • Ondergrondse stookolietank: er is een verplichte ‘beperkte controle’ om de 2 jaar en een ‘grondig algemeen onderzoek’ om de 15 jaar. Ondergrondse mazouttanks gemaakt uit gewapende, thermohardende kunststof zijn vrijgesteld van dit grondig algemeen onderzoek.
 • Bovengrondse stookolietank: er is een verplichte beperkte controle om de 3 jaar en een grondig algemeen onderzoek voor tanks van meer dan 20.000 liter.

Wie is bevoegd om de mazouttank te controleren en een keuringsattest uit te reiken?

De controle, keuring en het uitreiken van het keuringsattest moet gebeuren door een ‘erkend technicus stookolietanks’, of een erkend milieudeskundige in de discipline ‘houders voor gassen of gevaarlijke stoffen’.

Krijg ik zo'n groene dop na de keuring?

Ja. Als de mazouttank helemaal in orde is. Na de controle plaatst het keuringsbedrijf een groene, oranje of rode afsluitdop/merkplaat op de mazouttank, die aangeeft of de mazouttank al dan niet in orde is. Deze dop of merkplaat vermeldt de datum van de controle, de naam en het erkenningsnummer van de keuringsinstantie en de datum van de volgende controle.

 • Groen: de mazouttank is helemaal in orde.
 • Oranje: de mazouttank voldoet niet helemaal aan de wettelijke vereisten, maar kan (voorlopig) geen verontreiniging veroorzaken. Dat betekent dat je de tank nog opnieuw mag opvullen tijdens een overgangsperiode van 6 maanden. Tijdens deze periode moet je de tekortkoming(en) wegwerken, gevolgd door een nieuwe controle, alvorens de deadline van de overgangsperiode verstrijkt.
 • Rood: de mazouttank is wettelijk niet in orde. Het is dus langer toegelaten om de mazouttank te laten bijvullen. De eigenaar moet de tank zo snel mogelijk herstellen of in orde laten zetten, voor de keuringsinstantie de tank opnieuw moet controleren. Opgelet: een rode dop betekent ook in een meldingsplicht, binnen 14 dagen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (afdeling Waterbeheer).

Is een keuringsattest van de mazouttank verplicht bij de verkoop van de woning?

Neen.

Hoeveel kost een controle en keuring van de stookolietank?

Kostprijs van een keuring via een erkend Jaimy-keuringsbedrijf:

 • Bovengrondse tank: 139 €
 • Ondergrondse tank: 169 €

Prijzen keuring mazouttank inclusief btw en transportkosten.

Boek een keuring van de mazouttank, aan vaste prijs

Gerelateerde artikels