Terug naar overzicht

Home of ideas

blog by
Jaimy Logo

Claude Willem, expert in het opsporen van problemen en constructiefouten in woningen, geeft uitleg over één van z’n belangrijkste vijanden: vocht en condensatie: "Vocht is vaak het gevolg van nonchalance tijdens de bouw, of een gebrek aan onderhoud."

Bij Jaimy ontvangen we heel wat aanvragen van huiseigenaars met die kampen met opstijgend of insijpelend vocht. Een vochtdiagnose of vochtopsporing is dan een eerste stap naar een oplossing. Ook een te hoge luchtvochtigheid, een muffe geur, schimmel of vlekken op de muur kunnen wijzen op een vochtprobleem, te wijten aan condensatievocht en te weinig ventilatie. Toch blijft de oorzaak van vocht aanvankelijk soms moeilijk te traceren, aangezien het lang verborgen blijft in de muur, onder de vloer, de dakgoot,…

Wij vragen tekst en uitleg aan Claude Willem, expert en ingenieur in de bouwsector, met 11 jaar ervaring als after-sales service manager bij een groot bouwbedrijf: “Vocht is dé hoofdoorzaak van veel structurele problemen in woningen. Om er vanaf te raken, is kennis, ervaring én doorzettingsvermogen nodig.”

In dit artikel zetten we een aantal praktische tips omtrent het herkennen van vochtproblemen op een rijtje, inclusief de (soms complexe) oorzaken van vocht in huis, en hoe je vochtproblemen kan vermijden én aanpakken.

Insijpelend vocht

“Infiltratie of insijpeling van water is één van de hoofdoorzaken van vochtproblemen. Gelukkig is deze vorm van vocht het makkelijkst te diagnosticeren en te verhelpen. De oorsprong ligt meestal bij een (klein) defect.”

“Vaak is insijpelend vocht het gevolg van een gebrek aan onderhoud of het langdurig negeren van kleine problemen. Dan denk ik aan dakgoten, platte daken, flexibele verbindingen van huishoudtoestellen aangesloten op de waterleiding of het afvalwater, daken, ramen, schoorstenen, verwarmingssystemen, regenpijpen, watertanks, inspectiekamers, kruipkelders,... Een regelmatige, snelle controle of een kort onderhoud met een vakman kan je op lange termijn veel ellende en kosten besparen!”

Opstijgend vocht

"Opstijgend vocht heeft tal van oorzaken. Een voorbeeld: als de gemeente het trottoir 20 cm verhoogt, kan de ventilatie van een bakstenen gevel afgedekt en dus geblokkeerd raken. Zo kan de ruimte tussen de buitenmuur en de spouwmuur niet langer ventileren, wordt de isolatie nat en ontstaat er vocht."

"Hetzelfde geldt voor de aanleg van een terras terras, een nieuwe gazon dat tegen de buitenmuur komt. Een gebrekkige of foutief aangebrachte (verticale) waterafdichting merk je niet meteen op, maar kan op lange termijn nefaste gevolgen hebben en vochtinsijpeling veroorzaken.”

"Een andere oorzaak van vocht is bijvoorbeeld een verandering in de grondwaterstand. Veel vochtproblemen in de muren zijn het gevolg van een stijgend waterpeil. Dat valt meestal voor tijdens de winter, wanneer het langdurig regent. In dat geval kan de kelder onder water lopen, en/of het stijgt het vocht op via de kelder of de fundering van het huis.”

“Opstijgend vocht kan ook ontstaan wanneer er in de omgeving van de woning aanpassingen zijn in de ondergrond of de waterhuishouding, bijvoorbeeld een nieuw gebouw, een terras, kapotte drainage,…”

Condensatie

"De bouwsector is vandaag gericht op het maximaal isoleren van woningen. Als de bouwfirma steken laat vallen in het nauwgezet aanbrengen van isolatie, kunnen koudebruggen en koudepunten ontstaan. Die produceren vervolgens veel condensatie. Dat kan op termijn een vochtprobleem of schimmel veroorzaken in huis."

Andere oorzaken van condensatievocht

  • Een gebrek aan ventilatie. Zoals een wijziging in de functie van een ruimte of kamer. Het verbouwen van een berging tot doucheruimte kan problemen opleveren als je geen extra ventilatie voorziet.
  • Een obstakel op of voor een radiator. Vermijd om voorwerpen of meubilair tegen de radiator te plaatsen. Warme lucht moet kunnen circuleren om vocht te vermijden.
  • Vochtige buitenlucht die binnenkomt via een koudebrug of koude plek. Dit euvel is doorgaans het gevolg van constructiefouten of slechte isolatie. Als de ventilatie bovendien gebrekkig functioneert, verergert het probleem nog. Het advies: zorg voor een degelijk ventilatiesysteem, ook bij koude buitentemperaturen. Een goede ventilatie noodzakelijk om de woning gezond en droog te houden!
  • Een slechte uitvoering van de bouwplannen en/of een slechte communicatie tussen de verschillende vaklui en firma’s op de werf. Absoluut te vermijden!
  • Te weinig verluchting van de slaapkamer. Wist je dat de slaapkamer vaak de meest vochtige kamer in huis is? Je brengt elke dag ongeveer 8 uur door in die relatief kleine, gesloten ruimte. Want ook tijdens je slaap produceer je waterdamp. Die moet ergens heen. Elke dag de slaapkamer luchten is een echte must. Zeker voor mensen met ademhalingsproblemen."

Constructiefouten, nalatigheid of technisch falen

“Een goede vakman kost geld. Maar is het vaak dubbel en dik waard. Waarom? Omdat een echte professional beschikt over voldoende technische kennis en ervaring om geen risico's te nemen, alles netjes af te werken met kwaliteitsvol materiaal én tijdig problemen te signaleren aan de architect of de eigenaar."

"Ook is het zijn taak om de klant te informeren over de mogelijkheden die vandaag op de markt zijn om vochtproblemen en condensatie te vermijden. Dan denk ik aan een adequate waterafdichting en afdoende isolatie. De gevolgen van slordig uitgevoerde werkzaamheden kunnen op lange termijn namelijk catastrofaal zijn, en duizenden euro's kosten. Goede technische specificaties bij de bouw of renovatie is van cruciaal belang, net als een nauwgezet toezicht tijdens de uitvoering van de werken.”

Een vochtprobleem oplossen begint met advies van een expert, die bij jou thuis een gratis vochtdiagnose uitvoert.

Vraag een offerte of een gratis vochtdiagnose

Gerelateerde artikels