Terug naar overzicht

Home of ideas

blog by
Jaimy Logo

In België is een eenmalige keuring van de cv-installatie verplicht voor de ingebruikname van een toestel op gas of mazout. Ook een stookolietank moet apart gekeurd worden.

Jaimy sprak met de experts van ACEG, een bekende Belgische keuringsfirma. Zij doen voor ons alle geheimen van een succesvolle keuring uit de doeken.

Wanneer moet je cv-installatie worden gekeurd?

Een centraal stooktoestel moet enkel gekeurd worden bij de ingebruikname, hetzij na installatie, hetzij na vervanging. Ook als er ingrijpende verbouwingen hebben plaatsgevonden die betrekking hadden op de cv-installatie, moet het (nieuwe) cv-toestel eenmalig gekeurd worden.

Merk op:

  • De wetgeving maakt een onderscheid naargelang het vermogen van de ketel. Een toestel met een vermogen groter dan 70 kilowatt wordt beschouwd als een stooklokaal en is onderhevig aan andere verplichtingen.
  • Een keuring van de installatie is geen onderhoud! In tegenstelling tot deze eenmalige keuring bij ingebruikname moet een onderhoud elk jaar (mazout) of tweejaarlijks (aardgas) plaatsvinden, naargelang de brandstof en het vermogen.  

De verwarmingswijzer

Op de website van de Vlaamse overheid vind je een handige tool die helpt bepalen of je verwarming onderhevig is aan een keuring, een onderhoud of een verwarmingsaudit. Op basis van enkele korte vragen bepaalt de tool wat de verplichtingen zijn voor je toestel. Je vindt de verwarmingswijzer hier.

Wie kan mijn installatie keuren?

Een keuring moet gebeuren door een erkend technicus (of een externe dienst voor technische controles). Deze professionals hebben een uitgebreide training gevolgd en voldoen aan de eisen van de overheid. Bovendien moeten technici ook jaarlijks kunnen aantonen dat ze nog steeds de nodige kwalificaties, kennis en kwaliteit bezitten.

Een volledige lijst van erkende technici in België kan je hier raadplegen, maar je kan natuurlijk ook altijd vlot een afspraak maken via ons platform.

Voorbereiding keuring chauffageketel

Op het moment van de keuring moet het systeem correct en volledig geplaatst en aangesloten zijn. Dat wil dus zeggen dat de ketel, schoorsteen, luchtaanvoer en -afvoer en de nodige leidingen allemaal netjes met elkaar verbonden zijn.

Doorgaans is de keuringstechnicus goed op de hoogte van wat er moet gebeuren. Daarnaast beschik je best over een isometrisch schema en een handleiding van de installatie. Bij vragen over bijvoorbeeld een toekomstig onderhoud, installatie of nazorg van je ook bij de technicus terecht, hij verwijst je dan eventueel door naar een erkend installateur.

Prijsgids

Welk budget voorzie je best voor een keuring? Dat hangt af van het brandstoftype:

  • Voor een gaskeuring betaal je gemiddeld zo'n 160 euro, inclusief BTW.
  • Voor de keuring van een ondergrondse mazouttank ligt de prijs net iets hoger, gemiddeld zo'n 170 euro, inclusief BTW. Als de mazouttank zich bovengronds bevindt, ligt de prijs dan weer iets lager.

Neem zeker een kijkje op de Jaimy website voor een kwaliteitsvolle keuring van een Gasinstallatie of een Mazouttank

cv ketel boiler mazout gas keuring

Gekeurd! Wat nu?

Een keuring leidt tot drie mogelijke resultaten:

Installatie afgekeurd

Je installatie is afgekeurd. Dat wil zeggen dat er technische problemen zijn gevonden die de installatie ongeschikt maken voor gebruik. Je ontvangt een rood label. De mazoutleverancier kan hieraan zien dat hij de mazouttank niet mag opvullen. De gasmaatschappij zal de toevoer naar de gasinstallatie niet aansluiten.

De eigenaar van de installatie is nu verantwoordelijk voor de oplossing van de problemen die (her)ingebruikname verhinderen. Dat is op zich niet verplicht, maar zolang de keuring niet in orde is, zit je natuurlijk zonder verwarming. Wie de wetgeving omzeilt en toch verwarmt met een afgekeurde ketel, riskeert niet enkel hoge boetes, maar ook ernstige gezondheidsrisico's zoals CO-vergiftiging of brand.

De precieze reden van afkeuring vind je terug in het verslag. Goed doorlezen, om zo de aangehaalde probleempunten op te lossen. Veel keuringsbedrijven, waaronder ook ACEG, geven op het moment van de keuring ook een eerste advies voor het oplossen van problemen.

Goedgekeurd

Proficiat! Je installatie mag (opnieuw) in gebruik genomen worden. Het systeem voldoet aan de eisen en is voldoende veilig en efficiënt bevonden voor dagdagelijks gebruik.

Je ontvangt een groen label dat op je mazouttank geplaatst moet worden. Als je op mazout stookt, kan de leverancier zien dat hij de ketel mag bijvullen. Bij gasinstallaties mag de gastoevoer worden aangesloten.

Je ontvangt tenslotte ook een verslag met de bevindingen van de technicus. Dit attest staat boordevol info die nuttig kan zijn in de toekomst. Niet verliezen dus!

Herstelling vereist

Uitzonderlijk ontvang je een derde soort label, waarop een periode van 6 maanden staat aangeduid. Dit betekent dat de installatie niet volledig is afgekeurd, maar ook niet voldoende in orde is om in gebruik genomen te worden.

In dat geval moeten er binnen de 6 maanden een aantal herstellingen worden uitgevoerd, zoals aangegeven op het verslag. Het grote verschil met een afkeuring, is dat hier geen vervangingen nodig zullen zijn, enkel herstellingen.

Merk op: dit soort label bestaat enkel voor mazoutinstallaties!

Maak nu een afspraak voor de keuring van een gasinstallatie
Maak nu een afspraak voor de keuring van een mazouttank

Gerelateerde artikels