Terug naar overzicht

Home of ideas

blog by
Jaimy Logo

De kogel is door de kerk: vanaf 1 januari 2022 is het niet langer toegestaan om een nieuwe mazoutketel te installeren of vervangen door een nieuw exemplaar - als de woning toegang heeft tot het gasnetwerk.

Als er geen aardgasleiding ligt, behoort een nieuwe stookolieketel of een ingrijpende herstelling van het ketellichaam wel nog tot de mogelijkheden. Ook het herstellen van een bestaande mazoutketel blijft toegestaan.

Het nieuwe decreet werd gestemd door het Vlaams Parlement. De nieuwe maatregel past in de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse Overheid. Het terugdringen van fossiele brandstoffen, schadelijke uitstoot en fijn stof is één van de speerpunten in het beleid.

Wie vanaf 1 januari 2022 een nieuwe mazoutketel zou plaatsen, riskeert een administratieve geldboete van maar liefst 3.000 euro. Sommige eigenaars overwegen om voor die deadline nog snel een nieuwe mazoutketel te installeren. Maar die plannen worden misschien doorkruist door het wereldwijde chiptekort - dat de productie en levering van nieuwe installaties doorkruist. Een mogelijke oplossing voor wie de komende jaren absoluut wil blijven stoken met mazout: nu al de ketel bestellen en plaatsen, om eventueel pas later het bedieningspaneel (met de chips) aan te sluiten.

Mag ik ik vanaf 2022 de mazoutketel vervangen of herstellen in geval van panne?

Volgens de VREG stookt 19% van de Vlaamse huishoudens met mazout - of iets minder dan 600.000 gezinnen. Toch is mazout goed voor ongeveer 35% van de broeikasgasemissies in de residentiële en niet-residentiële gebouwen.

Mazoutketels vind je hoofdzakelijk bij woningen van het type 'open bebouwing' - daar vind je ongeveer één derde van alle CV-installaties op stookolie. Een open bebouwing is doorgaans een grote woning, met een (aanzienlijk) hogere energiebehoefte.

Wat als mijn mazoutketel in na 1 januari 2022 in panne valt?

Twee scenario's:

  • Kleine panne mazoutketel: herstellen blijft toegestaan.
  • Grote panne mazoutketel: een vervanging van het 'ketellichaam' zou niet langer mogen. In dat geval moet de volledige mazoutketel vervangen worden door een cv-ketel op aardgas, indien er aardgas beschikbaar is in de straat. Check hier of je woning kan aangesloten worden op het gasnet

Kostprijs en procedure nieuwe gasaansluiting Fluvius

Volgens de initiatiefnemers van het wetsontwerp zou Fluvius de klant binnen 24u kunnen aansluiten op het aardgasnet, in het geval van een plotse panne. Dit is er nodig om over te schakelen van mazout op aardgas:

  • De voorbereidende werken, zoals het graven van een sleuf en het plaatsen van een wachtbuis, zijn voor rekening van de klant.
  • Een aansluiting op de gasleiding aan de straat kost maximaal 250 € bij Fluvius. De technicus van Fluvius moet vervolgens ook een nieuwe gasmeter plaatsen en aansluiten.
  • Tenslotte moet een verplichte gaskeuring van de nieuwe installatie plaatsvinden, alvorens deze in gebruik wordt genomen. Een gaskeuring via Jaimy, uitgevoerd door een erkende keuringsinstantie, kost 159 €.

Kostprijs mazoutketel versus cv-ketel op aardgas

Naast het nieuwe, wettelijke verbod zijn er nog een handvol andere, belangrijke argumenten om de oude stookolieketel te vervangen door een moderne condensatieketel op aardgas:

  • Kostprijs cv-ketel op aardgas versus kostprijs mazoutketel: de aankoop en plaatsing van een nieuwe mazoutketel kost al snel 5.000 à 7.000 euro. Een nieuwe condensatieketel op aardgas (van het type-doorstromer, zonder extern warmwaterreservoir) van Vaillant, Junkers-Bosch of Viessmann kost ongeveer 2.500 à 4.500 € (inclusief installatie). Lees meer over de verschillende types en prijzen voor een nieuwe cv-ketel.
  • Kostprijs aardgas versus kostprijs mazout: verwarmen met aardgas was tot voor kort goedkoper dan mazout. Gezien de hausse in aardgasprijzen in het najaar van 2021 zou het kunnen dat de eindfactuur straks (tijdelijk?) duurder uitvalt met een CV-ketel op aardgas - afhankelijk van de energiebehoefte van de klant, de leeftijd van de ketel en de eventuele volumekorting op stookolie.
  • Vervuilende uitstoot cv-ketel op aardgas versus mazoutketel: verbranding van aardgas met een condensatieketel stoot ongeveer 25% minder CO2 uit dan mazout. Bovendien zorgt mazout ook voor de emissie van schadelijke zwaveldioxide. Sinds enkele jaren wordt ook zwavelarme stookolie gebruikt, die echter duurder is. Een ander verschil: de verbranding van stookolie zorgt voor meer stikstofdioxide dan aardgas.
  • Onderhoud cv-ketel op aardgas versus onderhoud mazoutketel: een chauffageketel op aardgas heeft een tweejaarlijks onderhoud nodig, bij stookolie is dat jaarlijks verplicht. Bovendien is het onderhoud van de mazoutketel ongeveer 30% duurder.
  • Andere voordelen van een cv-ketel op aardgas: een moderne gasketel is compacter en heeft geen extra warmwaterreservoir nodig. Bovendien hoef je dan niet langer de stookolietank laten keuren. Heel wat oude stookolietanks in Vlaanderen hebben bovendien af te rekenen met (vaak onzichtbare) lekken, met als gevolg: omvangrijke kosten voor sanering en verwijdering achteraf.

Tip van Jaimy:

Is jouw CV-ketel aan vervanging toe?

Vraag advies of een offerte aan een erkend chauffagist

Gerelateerde artikels