Terug naar overzicht

Home of ideas

blog by
Jaimy Logo

Hoe verloopt het verplichte onderhoud van de cv-ketel in Wallonië? En wat met het wettelijk attest na het onderhoud? Zijn er verschillen met Vlaanderen? Je ontdekt er alles over in dit blogartikel.

Het belangrijkste verschil: de frequentie van het verplichte onderhoud van sommige cv-ketel, naargelang de brandstof en het vermogen (in kW) van de ketel. Een cv-ketel op aardgas in een doorsnee Waals huishouden (20 kW tot 100 kW) moet om de drie jaar een onderhoud krijgen. In Vlaanderen is dat tweejaarlijks.

Wat wordt er gecheckt tijdens het cv-onderhoud in Wallonië?

Ook in Wallonië staat veiligheid voorop. De wetgever stelt dan ook een regelmatige controle of nazicht van de cv-installatie voorop. De Waalse onderhoudstechnieker zal in eerste instantie dus toezien op de goede verbranding van brandstof en rookgassen. Ook de afvoer van CO of koolmonoxide is essentieel voor de veilige werking van een condensatieketel op aardgas.

Tijdens het onderhoud worden vooral de brander en de luchtaanvoer afgesteld, teneinde een optimale verbranding te verkijgen. Ook meegenomen: een goed onderhouden cv-ketel verbruikt zo'n 10% tot 15 % minder energie.

In theorie zijn het onderhoud en de keuring (waarna een attest wordt uitgereikt) twee aparte handelingen. Maar in de praktijk worden het ketelonderhoud en het keuren doorgaans uitgevoerd door één en dezelfde chauffagist, die een erkenning heeft om een wettelijk attest uit te schrijven.

De frequentie het onderhoud van de verwarmingsketel in het Waals Gewest


De periodiciteit van het onderhoud is afhankelijk van het soort brandstof dat door de ketel wordt gebruikt:

  • CV-ketel op gasvormige brandstoffen (aardgas, butaan of propaan) met een vermogen hoger dan 100 kW: verplichte keuring om de 2 jaar.
  • CV-ketel op gasvormige brandstoffen (aardgas, butaan of propaan) met een vermogen lager dan of gelijk aan 100 kW: verplichte keuring om de 3 jaar.
  • CV-ketel op vaste of vloeibare brandstoffen (hout, pellets of kolen): verplichte jaarlijkse keuring.

Hoe verloopt het onderhoud van een verwarmingsketel in Wallonië?

Voorschriften voor het cv-onderhoud, volgens het Waalse Ministerie van Energie:

  • de schoorsteen vegen
  • onderhoud en reiniging van de ketel (dit is echter niet verplicht)
  • periodieke controle en afstelling van de ketel

Als de cv-ketel wordt afgekeurd, heb je 5 maanden de tijd om de tekortkomingen en defecten te laten herstellen (of een nieuwe ketel te plaatsen). Vervolgens moet je een nieuwe keuring aanvragen.  

De grondige diagnose of verwarmingsaudit van de cv-ketelDe verwarmingsaudit of zogenaamde 'Diagnostic des équipements de chauffage') is sinds 2015 verplicht voor alle verwarmingsinstallaties met een vermogen van meer dan 20 kW (= vrijwel alle cv-ketels). Deze eerste grondige diagnose valt doorgaans samen met de eerste, gewone periodieke controle van de ketel. Vraag zeker naar deze combinatie met een verwarmingsaudit, bij het boeken van je (eerste) cv-onderhoud.

Boek een cv-onderhoud aan vaste prijs

Lees meer:

Gerelateerde artikels