Terug naar overzicht

Home of ideas

blog by
Jaimy Logo

Woning verkopen? Dan heb je een elektrisch keuringsattest of conformiteitsverslag nodig, om bij de notariële akte te voegen. De meest voorkomende oorzaak van afkeuring is het ontbreken van een elektrisch schema of elektriciteitsplan. Dat bestaat uit een eendraadschema en een situatieschema.

Niet enkel bij een woningverkoop, maar ook na een (grondige) renovatie of aanpassing van de elektrische installatie is een elektrische keuring verplicht. Dan denken we bijvoorbeeld aan de installatie van zonnepanelen, een verzwaring van de elektrische aansluiting of het vervangen van de zekeringkast of de elektrische installatie. Het keuringsbedrijf zal in eerste instantie naar het elektrisch schema vragen. Dat ontbreekt vaak, omdat de woning nooit eerder is gekeurd, omdat het schema zoekt is, of niet langer up-to-date is.

Het elektriciteitsplan of bedradingsschema bestaat uit twee documenten of schematische voorstellingen: het eendraadsschema en het situatieschema.

Boek een elektrisch schema

Eendraadschema elektriciteit

Voorbeeld van een eendraadschema

Het eendraadschema is een vereenvoudigd, getekend plan dat de volledige elektrische installatie van de woning in kaart brengt. Op dat schema vind je letters, nummers en specifieke symbolen, zoals voorgeschreven door de officiële AREI-richtlijnen.

Wat staat er op het eendraadschema?

 • De zekeringkast of schakelkast met de hoofdschakelaar, automatische zekeringen en differentieelschakelaars, en of deze tweefasig of driefasig is. Elke schakelaar in de elektriciteitskast krijgt een letter. Alle elektrische leidingen in deze stroombaan of stroomkring krijgen vervolgens dezelfde letter.
 • Alle aftakpunten krijgen een nummer.

Vervolgens wordt gewerkt met symbolen, naargelang het type van de aftakking:

 • Schakelaars
 • Aftakdozen
 • Stopcontacten
 • Lichtpunten
 • Worden ook met symbolen in kaart gebracht op het draadschema: of het aftappunt al dan niet ingebouwd is, de doorsnee, de aarding en het aantal elektrische geleiders van de kabel of leiding.

Het eendraadschema is geen afspiegeling van de exacte locatie op het grondplan van de woning. Daartoe dient het situatieschema:

Situatieschema elektriciteit

Voorbeeld van een situatieschema voor de benedenverdieping van een woning


Nog één stap alvorens je een (nieuwe) keuring kan aanvragen: het opstellen van een situatieschema of installatietekening voor de elektriciteit. Het situatieschema is gebaseerd op het grondplan of bouwplan van de woning. Door middel van symbolen wordt aangeduid waar de onderdelen en symbolen van het eendraadschema zich precies bevinden, gegroepeerd per krachtgroep (stopcontacten) of per lichtgroep (lichtschakelaars en lichtpunten).

Op het situatieschema vind je dus de precieze locatie van de schakelkast, stopcontacten, lichtpunten, schakelaars, aftakdozen,... Om het overzicht te bewaren, wordt voor elke verdieping een apart situatieschema opgemaakt.

Maak nu een afspraak met een erkende elektricien

Moet het elektriciteitsplan verplicht opgemaakt worden door een elektricien?

Je kan ook zelf aan de slag om het elektrisch schema op te stellen. Maar dat is een tijdrovende klus. En geen aanrader als je geen kaas hebt gegeten van elektriciteit. Het risico bestaat dat je bepaalde zaken vergeet, of de verkeerde technische elektriciteitssymbolen gebruikt. In een oude woning is het bovendien soms moeilijk om het elektrisch netwerk exact in kaart te brengen. De elektricien werkt doorgaans met professionele software om het draadschema en het situatieschema op te maken.

De keuring na het opmaken van de bedradingsschema's

Je beschikt over een nieuw elektrisch schema, inclusief eendraad- en situatieschema? Prima! Dan kan je een nieuwe keuring van de elektrische installatie aanvragen!

Wat met andere werken om de elektriciteit conform te maken?

Maar liefst 90% van de verkochte woningen in Vlaanderen zijn niet-conform bij de verkoop. Bij ongeveer de helft een veiligheidsrisico. Naast het ontbreken van de elektrische schema's zijn er tal van mogelijke redenen die de conformiteit verhinderen. De meest voorkomende: het ontbreken van een aarding, een verouderde verdeelkast, versleten of gebrekkig geïsoleerde kabels, teveel stopcontacten per stroomkring, onveilige of potentieel gevaarlijke stopcontacten in de badkamer, keuken of in een houten wand,...

Kostprijs voor het opmaken van een elektrisch schema en een elektrisch keuringsattest?

 • Kostprijs voor het opmaken van de elektrische schema's: 299 €
 • Kostprijs van een elektrisch keuringsattest: 159 €
 • Kostprijs combipack elektrische schema's + keuringsattest: 399 €

Tips van Jaimy

 • Zorg ervoor dat je beschikt over drie versies van het eendraadschema en het situatieschema. Een kopie voor de eigenaar, een exemplaar voor het keuringsbedrijf en een versie voor de elektricien. Een digitale back-up is een goed idee, in geval het document verloren gaat.
 • Snel een nieuw elektrisch schema en een keuring nodig? Boek een voordelig Jaimy-combipack in een handomdraai, met de opmaak van een elektrisch schema én een bijhorende elektriciteitsattest uitgereikt door een erkende keuringsinstantie.
Boek een elektrisch schema

Gerelateerde artikels