Terug naar overzicht

Home of ideas

blog by
Jaimy Logo

Insijpelend, opstijgend en condensatievocht kunnen een heuse ravage aanrichten in de woning. Het adequaat opsporen en vaststellen van vocht is een eerste stap op weg naar een effectieve oplossing. Maar hoe gaat zo'n vochtonderzoek in z'n werk. Onze expert-vochtinspecteur geeft tekst en uitleg!

Eximma werd opgericht in 2013 en is gespecialiseerd in herstellingen na waterschade, lekken in dakbedekking en afvoerproblemen met water of regenwater.

Vandaag houdt Eximma zich uitsluitend bezig met het opsporen en vaststellen van vochtproblemen. Meneer Sabab merkte dat klanten hem vaak opbelden met een vraag omtrent waterschade. Maar eigenlijk bleek het vaak om een ander probleem te gaan. Ondertussen is hij een echte expert in het onderzoeken en bestrijden van vochtproblemen.

Wat is een vochtinspectie?

Bij een vochtinspectie gaat een expert op zoek naar de oorzaken van vochtschade aan een pand. Pas na een goede inspectie en diagnose kan je gaan denken aan vochtbestrijding.

Waarom een vochtinspectie laten uitvoeren?

Er zijn een aantal goede redenen om beroep te doen op een vochtexpert:

  1. De exacte oorzaak van het vochtprobleem vaststellen. Professionals gebruiken vandaag geavanceerde tools en technieken, die tot 90% betrouwbaar zijn.
  2. De juiste oplossing vinden voor je probleem. Dat kan je veel geld uitsparen. Klanten die zelfstandig op zoek gaan naar de oorzaak, stellen vaak de verkeerde diagnose. Om vervolgens veel geld uit te geven aan oplossingen die niets uithalen.
  3. Bepalen of de schade gedekt wordt door de brandverzekering.

Wanneer laat je best een vochtinspectie uitvoeren?

  1. Als een vochtprobleem in de woning op het eerste zich onschuldig lijkt, maar toch blijft aanhouden. "De meeste klanten die we over de vloer krijgen, zijn helemaal radeloos zijn. Ze hebben hun muren (soms al meermaals) behandeld herschilderd, maar het probleem blijft telkens opnieuw opduiken."
  2. Voor een aankoop of bij een bezoek aan een woning of pand. "Een echte aanrader voor de aankoop van een woning die voordien onbewoond of verhuurd was. Zo beschik je meteen het advies van een externe expert. Ook heel nuttig om eventuele condensatie- of afvoerproblemen op te sporen!
  3. Voor je werken uitvoert, om condensatieproblemen op lange termijn te vermijden. "Een woning moet altijd vlot kunnen 'ademen' Dat bereik je bij voorkeur met een ventilatiesysteem, ventilatieroosters, een dampkap, etc..."
Schade door regenwater

Hoe gaat een vochtinspectie in z'n werk?

  1. Je maakt een afspraak.
  2. Je krijgt bezoek van de vochtexpert.
  3. De expert inspecteert je woning en gaat grondig en systematisch op zoek naar de kernoorzaak van het vochtprobleem.

Oorzaken van vochtproblemen

#1. Bij een vermoeden van opstijgend vocht, worden de temperatuur en relatieve vochtigheid gemeten met een thermo-hygrometer. Vervolgens wordt een uitgebreide diagnose opgesteld. Gevolgd door een zoektocht naar de precieze oorzaak of locatie van het opstijgende vocht.

Merk op: tekenen van opstijgend vocht vind je vooral in het onderste gedeelte van de muur - zelden hoger dan 80 à 100 cm.

opstijgend vocht

#2. Bij een vermoeden van condensatieproblemen of een koudebrug wordt de luchtvochtigheid gemeten. Ook de temperatuur van de muren wordt gemeten, om zo de koudste plek in de woning op te sporen. Doorgaans bevindt zich hier een koudebrug. Ten slotte wordt ook de vochtigheidsgraad gemeten, om na te gaan of deze constant blijft.

Wat is een koudebrug?
"Een koudebrug of thermische brug onstaat vaak bij het gebrekkig isoleren van een woning. Een slecht geplaatste metalen staaf kan bijvoorbeeld koude lucht van buiten naar binnen geleiden. Waterdamp condenseert dan op het koude metaal, en wordt vervolgens terug omgezet in water... in de woning. Als het voorwerp zich hoog in de muur bevindt, sijpelt het gecondenseerde water langs of door de muur naar beneden. Via de koudebrug wordt water dus van buiten naar binnen gehaald. Op het eerste zicht is er vaak sprake van waterinfiltratie of insijpeling, maar het echte probleem zit 'm dan uiteindelijk in 'verborgen' koudebrug. Dat onderscheid is belangrijk voor een adequate oplossing."

#3. Bij een vermoeden van waterinfiltratie is een mechanische oplossing meestal aangewezen. Soms ontbreekt een dakgoot of regenpijp, of er is een probleem met de roofing of dakbedekking. Of de afvoer van regenwater wordt verhinderd. Dat veroorzaakt uiteindelijk waterinsijpeling aan de binnenkant van het huis. Vocht kan op lange termijn ook insijpelen via versleten of te diepe voegen in de bakstenen muren.

#4. Bij vochtproblemen als gevolg van waterschade, kan de richting van het water 'gevolgd' worden met een warmtecamera. De vochtexpert kan ook gebruik maken van fluoresceïne. Dat is een chemische kleurstof die waterlekken laat verkleuren, zodat ze zichtbaar worden. Meneer Sabab legt uit: "Je kan bijvoorbeeld fluoresceïne aan de spoelbak van het toilet toevoegen. Als je dan elders in huis fluorescerend water terugvindt, is er duidelijk een probleem met de afvoer."

#5. Bij het vaststellen van paddenstoelen in huis, is er sprake van langdurige vochtproblemen - minstens een aantal weken. Volgens meneer Sabab moet je heel erg opletten dat de sporen van de paddenstoelen zich niet verder verspreiden. "Dat kan huiszwam veroorzaken. Die is lastiger te bestrijden en kan leiden tot een levensgevaarlijke situatie voor de gezondheid van de bewoners!" Meneer Sabab werkt daartoe samen met de Universiteit van Luik. Bij een vermoeden van echte huiszwam, komt men een monster nemen om te analyseren in het labo. Als er sporen van huiszwam worden vastgesteld, is een zeer specifieke behandeling van de woning onvermijdelijk.

huiszwam

Aanbevelingen van de vochtexpert

Als er vocht is vastgesteld, zal de professional een aangepaste oplossing voorstellen. Enkele voorbeelden:

  • Als er problemen zijn met de afwatering of afvloeiing van een vloer, kan de expert voorstellen een afvoergoot te installeren. Of als er condensatieproblemen zijn, kunnen een woonhuisventilator of nieuwe, isolerende gevelplaten soelaas bieden.
Wat zijn gevelplaten?
Een gevelplaat bestaat uit isolatiemateriaal op basis van piepschuim of hardschuim, met een coating of deklaag eromheen. Daarbovenop komt dan meestel de gevelbekleding of pleisterlaag, of latten van PVC of hout. Het geheel wordt als isolatie op de buitenmuur aangebracht.
voorbeeld van conclusies vochtinspectie
Voorbeeld van een aanbeveling van de vochtexpert

Waarom moet ik betalen voor een vochtinspectie? En hoeveel kost dat gemiddeld?

Een vochtonderzoek is de basis voor de oplossing van heleboel problemen die gezondheid van de bewoners en het comfort van de woning ernstig hypothekeren. En zo'n vochtdiagnose kost geld, maar geen fortuin. Volgens Meneer Sabab ben je trouwens beter op je hoede voor "verkopers van snelle en unieke oplossingen" die bovendien gratis vochtinspecties aanbieden. Gewoon omdat ze vaak geen permanente, betrouwbare oplossingen bieden voor jouw vochtprobleem.

Kostprijs vochtinspectie

Een vochtinspectie kost tussen de 200 en 300 €, afhankelijk van de complexiteit van het probleem en de transportkosten. Een onderzoek naar vocht in een particuliere woning duurt gemiddeld 1 à 3 uur.

Lees ook: Vochtbestrijding in huis, hoe aanpakken?

Vraag een vochtdiagnose bij een erkend expert

Gerelateerde artikels