Terug naar overzicht

Home of ideas

blog by
Jaimy Logo

Sinds het afschaffen van de regeling met de terugdraaiende teller is meer zelfconsumptie essentieel voor het rendabel maken van zonnepanelen. Thuisbatterijen worden dus vrijwel onmisbaar - ook om het zogenaamde 'piektarief' vanaf 2022 op te vangen. Gelukkig is er nu een eenmalige premie.

Je hebt zonnepanelen op het dak en je wil in de toekomst nog autonomer worden? Dan kan je een thuisbatterij installeren en zonnestroom opslaan.

Is een thuisbatterij rendabel?

Dat hangt in sterke mate af van het tijdstip waarop je de zonnepanelen installeerde/installeert, en in welke regeling je valt:

Voor (nieuwe) zonnepanelen-eigenaars met digitale teller

Ja, een thuisbatterij is rendabel.

 • Vanaf 01/01/2021 halen nieuwe eigenaars van zonnepanelen (met digitale teller) hun rendement uit zelfconsumptie van de eigen geproduceerde zonne-energie. Dat in plaats van injectie op het stroomnet in de vroegere regeling met de terugdraaiende teller. Voor nieuwe eigenaars van zonnepanelen is een batterij dus erg interessant.
 • Er is een mooie installatiepremie voor thuisbatterijen - voor wie een digitale meter heeft. Die premie is op z'n hoogst in 2021, tot 2.550 euro.
 • Geschatte terugverdientijd voor deze doelgroep, tot ongeveer 6 à 7 jaar.
 • Conclusie: energie-opslag is de sleutel om grotendeels energie-autonoom te worden en zonnepanelen in de nieuwe regeling (vanaf 2021) optimaal te laten renderen. De opbrengst zit 'm hier het elimineren van de maandelijkse elektriciteitsfactuur. Extra voordeel voor nieuwe zonne-installaties: wie nu zonnepanelen installeert, kan meteen opteren voor een zonnepanelen met een hybride omvormer.

Voor zonnepanelen-eigenaars met terugdraaiende teller

Nee, een thuisbatterij is allicht niet rendabel.

 • Wie voor 2022 zonnepanelen installeerde, mag/mocht van de Vlaamse overheid nog 15 jaar rendement halen uit het injecteren en 'opslaan' van zonnestroom op het elektriciteitsnet. Als zogenaamde 'prosumenten' mag je 's avonds je opgewekte stroom opnieuw van het net halen tegen een voordelig tarief.
 • Deze overgangsregeling met de veelbesproken terugdraaiende teller werd stopgezet op 31/12/2020 - maar blijft/bleef nog 15 jaar gelden voor bestaande eigenaars. De regeling werd in januari 2021 nietig verklaard door het Grondwettelijk Hof. De Vlaamse Overheid biedt vanaf 20 juli 2021 een compensatieregeling voor gedupeerde prosumenten met een digitale teller.
 • Tot 2025 kan deze doelgroep de installatie van een digitale meter weigeren - die vereist is om in aanmerking te komen voor de overheidspremie voor thuisbatterijen.
 • Conclusie: voor deze eigenaars is een thuisaccu financieel minder aantrekkelijk - zij halen hun financiële voordeel uit de overgangs- of compensatieregeling omtrent de terugdraaiende teller. De meeste oude of bestaande omvormers werken tenslotte niet bidirectioneel, zodat ze niet geschikt zijn voor het opslaan van zonnestroom.

Waarom een thuisbatterij installeren?

Een thuisbatterij is interessant als je meer elektriciteit produceert dan je op bepaalde momenten van de dag verbruikt. Een gemiddeld Belgisch gezin gebruikt maar ongeveer 30 % à 40 % van de zelf geproduceerde zonnestroom, de rest wordt geïnjecteerd op het elektriciteitsnet. Met een thuisbatterij kan je je energie-autonomie verhogen tot gemiddeld 70% - afhankelijk van het type batterij.

Voordelen thuisbatterij met zonnepanelen en digitale meter vanaf 2021

Vanaf 1 januari 2021 werd de financieel voordelige regeling met de terugdraaiende teller stopgezet - en vervolgens ook vernietigd door het Grondwettelijk Hof.

 • Vanaf 2022 zal de producent zonnestroom injecteren tegen een fors lager marktprijs dan het voormalige (hogere) eenheidstarief voor prosumenten met een terugdraaiende teller. Zonne-energie produceren en injecteren op het net wordt dus weinig rendabel.
 • De rendabiliteit van zonnepanelen verschuift naar zelfconsumptie. Hoe meer je zelf verbruikt, hoe beter.
 • In dat geval wordt een thuisbatterij bijzonder interessant om de energie-autonomie te verhogen. Zo kan je overdag goedkope zonne-energie opslaan om ’s ochtends en ’s avonds te gebruiken – wanneer de elektriciteit op het net doorgaans duurder is.
 • Vanaf 2022 worden het dagtarief en nachttarief vervangen door een 'capaciteitstarief' en een 'piektarief' op momenten dat de vraag naar elektriciteit hoog is. Een batterij - gekoppeld aan de slimme meter - kan een cruciale rol spelen in het opvangen van dat piektarief. Opgelet: de exacte aanvangsdatum van de regeling met het piektarief en capaciteitstarief is onder voorbehoud - wijzigingen zijn nog mogelijk in de loop van 2021.

Kostprijs en opbrengst van thuisbatterijen

De prijzen van thuisbatterijen variëren enorm, afhankelijk van het type batterij, het merk en de opslagcapaciteit.

 • Voor een degelijke batterij reken je best op een aankoopprijs vanaf 3.800 €, inclusief installatie en exclusief btw.
 • Eigenaars die streven naar (quasi) energie-autonomie, tellen tussen 4.000 € en 6.000 € neer voor een thuisbatterij.

De huidige generatie thuisbatterijen zou ongeveer 10 jaar meegaan en een besparing van 200 à 1.000 euro per jaar opleveren.

Vraag advies of een gratis offerte

Subsidies voor thuisbatterijen

Er is een aanzienlijke premie van de Vlaamse Overheid voor het installeren van een thuisbatterij. Opgelet: het premiebedrag is op z'n hoogst in 2021 en neemt vervolgens snel af.

 • Tot 31/03/2021: maximum 250 € per kWh met een maximum van € 3.200 per aansluitpunt en een maximum van 35% van de investering.
 • Van 1/04/2021 tot 31/12/2021: maximum 300 € per kWh voor installaties kleiner dan 4kWh, en maximum 250 € voor installaties tussen 4 kWh en 9 kWh. Het premiebedrag bedraagt maximum 2.550 €, of een bedrag van maximum 40 % van de factuur.
 • In 2022: maximum 225 euro per kWh voor kleine installaties, goed voor maximaal 1.725 € of 40 % van het factuurbedrag.
 • In 2023: maximum 150 euro per kWh voor kleine installaties, goed voor maximaal 1.150 € of 40 % van het factuurbedrag.
 • In 2024: maximum 75 euro per kWh voor kleine installaties, goed voor maximaal 575 € of 40 % van het factuurbedrag.
 • Vanaf 2025: niet langer een subsidie voorzien.

Opgelet: de premie is enkel geldig voor installaties met een slimme meter, en voor ‘milieuvriendelijke’ technologieën, zoals lithiumbatterijen.

Het advies van Jaimy

 • Thuisbatterijen voor de opslag van zonne-energie zijn vrijwel onmisbaar voor wie anno 2021 op zoek is naar rendement voor zonnepanelen. Met een thuisbatterij kan je de zelfconsumptie van zonne-energie maximaliseren en de energiefactuur tot quasi-nul herleiden. Ook meegenomen: je bent niet langer afhankelijk van schommelende energieprijzen en piektarieven.
 • Als je woning meer dan 10 jaar oud is, betaal je slechts 6% in plaats van 21% BTW op de aankoop en installatie van een thuisbatterij.
 • Wie het onderste uit de kan wil halen, werkt met een 'slimme thuisbatterij'. Die kan je laten communiceren met andere huishoudtoestellen of grote verbruiksposten (elektrische wagen, warmtepomp, zwembad,..., om te laten herladen of activeren op het ideale moment. Lees het interview met onze zonnepanelen-expert, over het belang van zelfconsumptie
Vraag advies of een gratis offerte

Gerelateerde artikels