Retourner à la page d'accueil

Home of ideas

blog by
Jaimy Logo

GuidesVerplichte gaskeuring bij nieuwbouw of na verbouwing

Article author image
Filip
2 min read

Nieuwe gasinstallatie of gasmeter in gebruik nemen na het (ver)bouwen van de woning? Vergeet de verplichte gaskeuring niet!

Wanneer is de gaskeuring verplicht?

 • Alvorens je een nieuwe installatie aansluit op het gasnet, bijvoorbeeld na het opleveren van een nieuwbouw of ingrijpende renovatie.
 • Voor de ingebruikname van een nieuwe gasmeter.
 • Wanneer de gasmeter wordt verplaatst of vervangen.
 • Voor elke verzwaring, uitbreiding of aanpassing van de gasinstallatie.
 • De regelgeving rond de verplichte controle en keuring geldt ook voor (verwarmings-)installaties op butaan- of propaangas!

Waarom is een gaskeuring nodig?

 • Een niet-conforme installatie kan leiden tot gaslekken, brand, explosie of koolmonoxidevergiftiging.
 • Een gaskeuring is niet enkel nodig voor de fysieke veiligheid van de bewoners. Het keuringsattest kan door de verzekeringsmaatschappij opgevraagd worden na brand of andere schade veroorzaakt door de gasinstallatie.
 • Ook de bank, gemeente, brandweer, FOD Economie en/of andere organisaties kunnen vragen om een geldig keuringsattest van de gasinstallatie.

Wat wordt er gecontroleerd tijdens de gaskeuring?

 • De conformiteit van de gasinstallatie.
 • De werking en conformiteit van de toestellen aangesloten op (aard)gas.
 • Aansluitingen, koppelingen, kranen, lasnaden,...
 • Gasleidingen en buizen.
 • De afvoer van rook- en verbrandingsgassen.
 • Ventilatie- en ontluchtingssystemen.

Wie mag/moet de gaskeuring uitvoeren?

Enkel erkende inspecteurs met een BELAC-accreditatie en een erkenning van de FOD Economie mogen de keuring uitvoeren en het attest uitreiken - indien de installatie veilig werd bevonden. Alle Jaimy-keuringsexperts beschikken over een erkenning.

Welke documenten moet ik voorleggen tijdens de gaskeuring?

 • Eventueel beschikbare handleidingen van de toestellen aangesloten op gas.
 • Eventueel beschikbare certificaten of attesten van vroegere keuringen, zoals bijvoorbeeld het keuringsattest van de cv-ketel.
 • Het isometrieschema: een technisch overzicht van de locatie van de gasleidingen en de aansluitingspunten van de verschillende gastoestellen.

Wat is het verschil tussen een gaskeuring en een keuring van de cv-installatie?

Boek een gaskeuring aan vaste prijs (159 €)

Vous pourriez aussi être intéressé par