Terug naar overzicht

Home of ideas

blog by
Jaimy Logo

Nieuwe gasinstallatie of gasmeter in gebruik nemen na het (ver)bouwen van de woning? Vergeet de verplichte gaskeuring niet!

Wanneer is de gaskeuring verplicht?

 • Alvorens je een nieuwe installatie aansluit op het gasnet, bijvoorbeeld na het opleveren van een nieuwbouw of ingrijpende renovatie.
 • Voor de ingebruikname van een nieuwe gasmeter.
 • Wanneer de gasmeter wordt verplaatst of vervangen.
 • Voor elke verzwaring, uitbreiding of aanpassing van de gasinstallatie.
 • De regelgeving rond de verplichte controle en keuring geldt ook voor (verwarmings-)installaties op butaan- of propaangas!

Waarom is een gaskeuring nodig?

 • Een niet-conforme installatie kan leiden tot gaslekken, brand, explosie of koolmonoxidevergiftiging.
 • Een gaskeuring is niet enkel nodig voor de fysieke veiligheid van de bewoners. Het keuringsattest kan door de verzekeringsmaatschappij opgevraagd worden na brand of andere schade veroorzaakt door de gasinstallatie.
 • Ook de bank, gemeente, brandweer, FOD Economie en/of andere organisaties kunnen vragen om een geldig keuringsattest van de gasinstallatie.

Wat wordt er gecontroleerd tijdens de gaskeuring?

 • De conformiteit van de gasinstallatie.
 • De werking en conformiteit van de toestellen aangesloten op (aard)gas.
 • Aansluitingen, koppelingen, kranen, lasnaden,...
 • Gasleidingen en buizen.
 • De afvoer van rook- en verbrandingsgassen.
 • Ventilatie- en ontluchtingssystemen.

Wie mag/moet de gaskeuring uitvoeren?

Enkel erkende inspecteurs met een BELAC-accreditatie en een erkenning van de FOD Economie mogen de keuring uitvoeren en het attest uitreiken - indien de installatie veilig werd bevonden. Alle Jaimy-keuringsexperts beschikken over een erkenning.

Welke documenten moet ik voorleggen tijdens de gaskeuring?

 • Eventueel beschikbare handleidingen van de toestellen aangesloten op gas.
 • Eventueel beschikbare certificaten of attesten van vroegere keuringen, zoals bijvoorbeeld het keuringsattest van de cv-ketel.
 • Het isometrieschema: een technisch overzicht van de locatie van de gasleidingen en de aansluitingspunten van de verschillende gastoestellen.

Wat is het verschil tussen een gaskeuring en een keuring van de cv-installatie?

Boek een gaskeuring aan vaste prijs (159 €)

Gerelateerde artikels