Home of ideas

blog by
Jaimy Logo

GuidesVerschillende stappen van een cv-onderhoud

img
Filip
1 min read

Het onderhoud van de verwarmingsketel verloopt volgens een vaste procedure. Toch is er een duidelijk verschil voor cv-ketels op gas of mazout. maar ook de procedure voor het onderhoud.

Een goed onderhoud van de chauffageketel bestaat uit de volgende stappen:

Stappen onderhoud gasketel

 • Nazicht en regeling van de brander
 • Nazicht van de schoorsteen en de schoorsteentrek
 • Controle van de druk
 • Reiniging van de ketel
 • Test en meting van de verbranding
 • Nazicht van de stookplaats
 • Controle van de ventilatie (bij atmosferische of open ketels)

Stappen onderhoud mazoutketel

 • Vegen van de schoorsteen
 • Vervanging van de olieverstuiver en de mazoutfilter
 • Nazicht en regeling van de brander (indien nodig)
 • Reiniging van de ketel
 • Test en meting van de verbranding
 • Meting van de uitstoot
 • Nazicht van de stookplaats
 • Controle van de ventilatie (bij atmosferische of open ketels)

Als de chauffagist defecte of versleten onderdelen vindt in de mazoutbrander (zoals bijvoorbeeld branderventielen), zal hij dat melden en toestemming vragen om te vervangen.

Afgifte van het wettelijk certificaat na het onderhoud

Na een geslaagd onderhoud zal de chauffagist het wettelijk attest overhandigen. Bewaar je attest gedurende minstens 5 jaar. Zo kan je ten allen tijde bewijzen dat de installatie voldoet aan de wettelijke vereisten. In geval van ernstige problemen met de cv-ketel - bijvoorbeeld bij brand of rookschade - zal de verzekeringsmaatschappij het attest opvragen.

Boek nu een cv-onderhoud aan vaste prijs

Lees meer: