Terug naar overzicht

Home of ideas

blog by
Jaimy Logo

Wanneer ben ik verplicht om mijn elektriciteit te laten keuren? Hoe kom ik aan zo’n elektrisch keuringsattest? En hoeveel kost dat? Wij zetten het voor jou op een rijtje!

Elke elektrische installatie moet gekeurd worden. Dat is opgelegd van overheidswege, om het risico op brand of elektrocutie in te perken. Er bestaat heel wat onduidelijkheid over zo’n keuring volgens de AREI-voorschriften (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties). Als de elektriciteit niet conform is, kan de energieleverancier je niet aansluiten op het elektriciteitsnet. Ook bij de verkoop van een woning moet je verplicht een attest kunnen voorleggen!

Wij zetten het voor jou op een rijtje:

Wanneer moet ik een keuring laten uitvoeren?

Bij verkoop van de woning met een elektrische installatie die ouder is dan 1 oktober 1981:

 • Dit attest moet verplicht bij de verkoopakte worden toegevoegd. Zonder (positief of negatief) keuringsverslag kan de verkoop niet doorgaan.
 • Bij installaties ouder dan 1 oktober is er geen verplichting tot een periodieke controle om de 25 jaar. Het wordt wel aangeraden, uit veiligheidsoverwegingen.
 • Installatie afgekeurd? Dan moet de installatie in orde worden gebracht en herkeurd, binnen 18 maanden na de verkoop. Dit hoeft niet noodzakelijk dezelfde keuringsinstantie te zijn.

Bij verkoop van de woning met een elektrische installatie die jonger is dan 1 oktober 1981:

 • In dit geval volstaat het attest van de eerste keuring of herkeuring. Zonder het attest kan de verkoop niet doorgaan.
 • Nadien moet deze installaties om de 25 jaar opnieuw gekeurd worden.
 • Installatie afgekeurd? Dan moet de installatie in orde gebracht worden en opnieuw gekeurd, binnen 12 maanden. Deze herkeuring moet gebeuren door hetzelfde keuringsorganisme dat de vorige keuring heeft uitgevoerd.

Andere gevallen

 • Bij de ingebruikname van een nieuwe installatie.
 • Bij een belangrijke wijziging of uitbreiding van de elektrische installatie.
 • Bij elke aanvraag tot verzwaring van de installatie.
 • Bij het installeren van zonnepanelen.
 • Bij het plaatsen van een tijdelijke installatie, bijvoorbeeld een werfkast.

Hoeveel kost een keuring?

Via een erkende keuringsexpert van Jaimy kost een elektrisch keuringsattest 159 euro, alle kosten inclusief. Boek een afspraak voor een keuringsattest

Wat wordt er precies gecontroleerd of gekeurd?

 • Het vorige keuringsverslag – in het geval van een herkeuring.
 • Het elekriciteitsplan met de eendraadsschema en situatieschema moet je zelf kunnen voorleggen bij een keuring. Dit is noodzakelijk om een positief verslag te kunnen krijgen. Als je niet over deze documenten beschikt, contacteer je best een elektricien om dit voor jou op te stellen. Ook de EAN-codes en de naam van je netbeheerder hou je best bij de hand, net als een vlotte toegang tot de meterkast, zekeringkast, het verdeelbord, de aarding,…
 • De draadschema's vermelden verplicht het adres van de installatie en de gegevens van de persoon of instantie die de installatie liet plaatsen of aanpassen. Bovendien moeten ze voorzien zijn van een datum en ondertekend zijn door de eigenaar van de installatie.

Wat zijn de meest voorkomende redenen voor een afkeuring?

 • Het ontbreken van de hogervermelde elektriciteitsschema’s.
 • De bedradingsschema's komen niet (langer) overeen met de realiteit in de elektriciteitskast.
 • Een slechte, onvolledig functionerende of kapotte aarding. Veel oude woningen beschikken over tal van stocontacten zonder aarding (te herkennen aan het pinnetje in het stopcontact). Een aarding is bestemd om elektrocutie te vermijden.
 • Een verouderde verdeelkast of groepenkast.
 • Te veel stopcontacten per stroomkring: er geldt een beperking van 8 stopcontacten per stroomkring.
 • Er is geen hoofddifferentieelschakelaar.
 • Ontbrekende kalibreerelementen.
 • Herstelde oude zekeringen: een kapotte zekering repareren is levensgevaarlijk. Laat deze vervangen door moderne, automatische zekeringen.
 • Kapotte of sterk verouderde elektriciteitsdraden.
 • Het gebruik van stopcontacten of elektrische kabels dichtbij water, bijvoorbeeld in de keuken of de badkamer.

Wie doet de keuring van mijn elektrische installatie?

De keuring moet uitgevoerd worden door een erkend keuringsbedrijf, doorgaans aangeduid als een erkend controlemechanisme. Een lijst van alle erkende controleurs vind je op de website van de Federale Overheid.

Erkend elektricien of erkend elektrisch keurder: wat is het verschil?

Opgelet: een elektricien is niet bevoegd om elektrische installaties te keuren of een elektrisch keuringsattest uit te reiken! Dat is de taak van een onafhankelijk, erkend keuringsbedrijf. Een logische maatregel, om belangenvermenging te vermijden.

De elektricien verricht de nodige elektriciteitswerken om de elektrische installatie conform te stellen met de keuringsnormen. Als de keuringsfirma vervolgens oordeelt dat de installatie voldoet aan alle normen, ontvang je een geldig elektrisch keuringsattest!

Het advies van Jaimy

Vraag nu een gratis offerte aan een erkend elektricien uit je buurt

Gerelateerde artikels