Home of ideas

blog by
Jaimy Logo

GuidesKetel onderhoud in Vlaanderen: welke keuring, attesten of certificaten heb ik nodig?

img
Filip
4 min read

Wie stookt met een centrale verwarmingsketel met gas of mazout, heeft een keuringsbewijs nodig. Deze keuring is verplicht voor verwarmingsketels of boilers op gas (om de 2 jaar) of mazout (elk jaar).

Keuring en onderhoud van de CV-ketel moeten in Vlaanderen uitgevoerd worden door erkende technici.

Wat zijn de verplichtingen met betrekking tot de inspectie en het onderhoud van de CV-ketel op aardgas?

Een goed onderhoud van de centrale verwarming en een wettelijk attest garanderen dat de ketel optimaal is afgesteld en goed blijft werken. Zo vermijd je dat de chauffageketel te veel verbruikt en/of uitstoot produceert die schadelijk is voor de gezondheid en de luchtkwaliteit in huis. Het tweejaarlijkse onderhoud omhelst ook het checken van de schoorsteen - het vegen van de schoorsteen is doorgaans niet inbegrepen in een onderhoud.

 • Voor het in gebruik nemen van elke nieuwe gasinstallatie is een wettelijk attest nodig – ook voor kleine installaties van minder dan 20 kW. Ook wanneer je de ketel verplaatst, of een onderdeel (laat) vervangen, is er een nieuwe keuring nodig.
 • Gasketels op aardgas, butaan of propaan moeten elke 2 jaar een verplichte controle ondergaan, door een erkend onderhoudsbedrijf, of een zogenaamd ‘erkend technicus gasvormige brandstof’. Een lijst vind je op de website van de Vlaamse Overheid
 • De wettelijke vereiste geldt voor alle gasketels van meer dan 20 kW. Vrijwel alle gasketels hebben vandaag een vermogen van meer dan 20 kW. Het vermogen vind je meestal makkelijk terug op het kenplaatje van de ketel of installatie. Het is niet verplicht maar wel aangeraden om een installatie van minder dan 20 kW te laten keuren.
 • Om in orde te zijn, heb je een reinigingsattest en een verbrandingsattest nodig. Beide documenten moeten telkens de naam, het erkenningsnummer en de handtekening van de keurder bevatten.
 • Ook wanneer je de ketel verplaatst, vervangt, of een onderdeel ervan (laat) vervangen, is er een nieuwe attest van een 'erkend technicus gasvormige of vloeibare brandstoffen' nodig.
 • Als huurder bezorg je een kopie van het reinigings- en verbrandingsattest aan de eigenaar van het huis of het appartement.
 • Goed idee: bewaar minstens de jongste 2 attesten.
 • Sinds 2012 is het niet langer mogelijk om de kosten van het onderhoud in te brengen in de belastingaangifte.

Boek een cv-onderhoud aan vaste prijs

Wettelijke attesten CV-onderhoud

Voorbeeld van een verbrandingsattest en een reinigingsattest

Voorbeeld van een verbrandingsattest na het cv-onderhoud
Voorbeeld van een reinigingsattest na het cv-onderhoud

Aan welke verbrandingswaarden moet mijn gasketel voldoen?

Dat hangt af van het type gasketel. Dit type kan je terugvinden op het reinigings- en/of verbrandingsattest;

 • Ketel met premix-brander: vandaag het meeste verkocht, omdat ze een stuk zuiniger en veiliger zijn. Moderne condensatieketels of gasboilers hebben vrijwel altijd een premix-brander.
 • Ketel met niet-premix-brander: klassieke (gas)wand- en vloerketels die de verbrandingslucht uit de opstellingsruimte halen.
 • Ketel met ventilatorbrander: vloerketels met een groter vermogen (bv. gemeenschappelijke stookketels in een appartementsblok, bedrijven,…)

Wat met een verwarming op steenkool of pellets?

Een cv-ketel op hout, steenkool of pellets moet jaarlijks onderhouden worden, naar analogie met het onderhoud voor mazoutketels.

Wat met het onderhoud en het attest voor aparte verwarmingstoestellen op gas?

Dan denken we aan gaskachels, gashaarden, open haarden, doorstroomketels,... die niet zijn aangesloten op een centrale verwarming. Deze chauffagetoestellen worden nog altijd veel gebruikt in oudere woningen, studentenkoten, eenkamerflats,...

Voor deze stooktoestellen is het onderhoud niet wettelijk verplicht. Om de veiligheid, de werking, verbranding en energiezuinigheid te blijven garanderen, is een periodieke onderhoudsbeurt en/of reiniging van het toestel desalniettemin sterk aangeraden. Check zeker het huurcontract of de brandverzekering in verband met eventuele verplichtingen over het onderhoud van deze toestellen!

Wat als de cv-installatie wordt afgekeurd, of als ik na het onderhoud geen attest ontvang?


In het overgrote deel van de gevallen ontvang je na het cv-onderhoud een geldig wettelijk attest. Er is natuurlijk één belangrijke uitzondering: als de ketel kapot of onveilig is, mag de chauffagist geen attest uitreiken.

Als de cv-installatie wordt afgekeurd, ontstaat de verplichting om de cv-installatie te laten repareren of vervangen. Vervolgens moet je binnen 3 maanden een nieuwe keuring laten uitvoeren. Wie na verloop van deze termijn blijft stoken met onveilige of gebrekkig functionerende ketel, kan een proces-verbaal en een boete krijgen voor een milieumisdrijf. Tenslotte ben je in zo'n geval niet gedekt door de brandverzekering, mocht er brand (of andere schade) ontstaan.

Wat als ik de cv-ketel moet vervangen?

Voor ketels ouder dan 12 à 15 jaar, zal de chauffagist doorgaans adviseren om een nieuwe cv-ketel te installeren (in plaats van een herstelling). Een nieuwe condensatieketel is namelijk een pak zuiniger dan het oude exemplaar. In dat geval maken de verwarmingsmonteurs van Jaimy je graag wegwijs in prijzen, opties en eventuele premies voor een nieuwe verwarmingsketel.

Boek een cv-onderhoud aan vaste prijs

Lees meer: