Terug naar overzicht

Home of ideas

blog by
Jaimy Logo

Voor het onderhoud van een cv-ketel doe je best beroep op een chauffagist of verwarmingsmonteur die gecertificeerd is door de Vlaamse Overheid. Enkel deze onderhoudstechnici mogen na afloop van het onderhoud een wettelijk attest uitreiken.

Niet iedereen mag een geldig wettelijk attest uitreiken, na het onderhoud van de cv-ketel. In dit artikel zoomen we in op de (wettelijke) vereisten voor een technicus.

  • Voor een cv-ketel op aardgas doe je beroep op een zogenaamd 'erkend technicus gasvormige brandstoffen'. Die beschikt over een speciale opleiding en een certificaat om het tweejaarlijkse nazicht te doen en het wettelijk attest uit te reiken.
  • Heb je een mazoutketel? Dan mag het onderhoud enkel uitgevoerd worden door een 'erkend technicus vloeibare brandstoffen'.

Meestal specialiseert een onderhoudstechnicus enkel in cv-ketels op mazout of aardgas. Sommige (grote) onderhoudsfirma's specialiseren in onderhoud voor beide soorten.

Erkende technici voor ketelonderhoud in Vlaanderen


Technici erkend door de Vlaamse Overheid, hebben een uniek erkenningsnummer. Dat registratienummer mag je gerust mag opvragen bij het onderhoud, en moet bovendien vermeld staan op het wettelijk attest dat uitgereikt wordt na het onderhoud.

  • Voor gasvormige brandstoffen: GV + 5 cijfers.
  • Voor vloeibare brandstoffen: TV + 5 cijfers.
  • Voor "erkende verwarmingstechnici": VA+ 5 cijfers.

De erkenning wordt altijd verleend op naam van de technicus die het onderhoud komt doen, en niet aan een onderhoudsfirma. Elke technicus die een inspectie, onderhoud of audit uitvoert, moet dus apart gecertificeerd zijn. Het is niet voldoende dat een overkoepelend bedrijf, een collega of supervisor gecertificeerd is.

Elke onderhoudstechnicus moet verplicht een opleiding volgen, toegespitst op heet verwarmen met vloeibare brandstoffen of gasbrandstoffen. Na de opleiding volgt een examen en een certificaat van erkenning - indien de kandidaat-onderhoudstechnicus geslaagd is.

Kan een technicus die erkend is in het Waalse Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook een cv-onderhoud uitvoeren in Vlaanderen, of omgekeerd?

Neen. Wie cv-onderhoud wil doen in het Vlaamse Gewest, moet op de lijst van erkende personen staan, opgesteld door het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.

  • Onderhoudstechnici in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden erkend door Leefmilieu Brussel.
  • Onderhoudstechnici in het Waals Gewest worden erkend door AWAC.

De 3 gewesten werken momenteel samen aan een interregionale erkenning van erkende chauffagisten die het cv-onderhoud mogen uitvoeren.

Boek nu een cv-onderhoud aan vaste prijs

Lees meer:

Gerelateerde artikels