Terug naar overzicht

Home of ideas

blog by
Jaimy Logo

De interesse in zonnepanelen stond begin 2021 op een behoorlijk laag pitje, na alle perikelen. Sinds 1 januari 2021 kan je namelijk niet langer beroep doen op de financieel voordelige regeling met de terugdraaiende teller.

Het Grondwettelijk Hof vernietigde begin dit jaar de regeling met de 'virtueel terugdraaiende teller'. In dat systeem konden ook eigenaars met een digitale meter beroep doen de regeling van de anologe terugdraaiende teller en het bijhorende financiële voordeel. Die vernietiging was een flinke streep door de rekening voor prosumenten die op de valreep (voor eind 2020) nog zonnepanelen mét digitale teller aanschaften.

Hoedanook: nieuwe en toekomstige eigenaars komen niet vandaag niet langer in aanmerking voor het financiële voordeel met de terugdraaiende teller, noch de compensatieregeling - die is enkel bestemd voor installaties die in gebruik werden genomen vóór 1 januari 2021. Deze groep kan wel rekenen op de nieuwe, eenmalige installatiepremie tot 1.500 €.

Bedrag van de compensatieregeling

Voor gedupeerde prosumenten met een digitale teller werd vervolgens een compensatieregeling uitgewerkt door het kabinet-Demir. Die compensatie is enkel bestemd voor zonne-eigenaars met een digitale meter, die hun installatie vóór 1 januari 2021 in gebruik namen. De compensatie van de Vlaamse Overheid garandeert een rendement van 5 procent op 15 jaar. Dat is ongeveer gelijkwaardig aan de nieuwe eenmalige investeringspremie, die nieuwe eigenaars kunnen aanvragen.

De retroactieve investeringspremie kan aangevraagd worden Fluvius, van dinsdag 20 juli tot 19 januari 2022. Op de dezelfde pagina kan je ook het bedrag van de compensatie berekenen. Enkele voorbeelden voor wie vóór 2021 een digitale meter installeerde:

 • indienstname zonnepanelen in 2020: compensatiepremie van 327 €
 • indienstname zonnepanelen in 2019: compensatiepremie van 336 €
 • indienstname zonnepanelen in 2018: compensatiepremie van 348 €
 • indienstname zonnepanelen in 2017: compensatiepremie van 382 €
 • indienstname zonnepanelen in 2016: compensatiepremie van 436 €
 • indienstname zonnepanelen in 2015: compensatiepremie van 383 €
 • indienstname zonnepanelen in 2014: compensatiepremie van 289 €

Opgelet: deze premie daalt stelselmatig voor wie tijdens de komende jaren een digitale meter installeert. En installaties die vóór 2013 in gebruik werden genomen, komen (op een uitzondering na) niet meer in aanmerking voor compensatie.  

Er zijn 2 mogelijke scenario's voor de aanvraag van deze compensatie: eentje met en eentje zonder digitale meter.

Voorwaarden compensatie eigenaars zonnepanelen met digitale teller

 • De zonne-installatie moet in dienst genomen zijn tussen 1 januari 2006 en 31 december 2020. Deze datum vind je op het AREI-keuringsverslag.
 • De installatie moet vóór 1 oktober 2021 aangemeld zijn bij Fluvius (de distributienetbeheerder).
 • Op datum van 1 maart 2021 genoot je van de voordelen van de terugdraaiende teller. Dat betekent dat je installatie de afgelopen 12 maanden minstens één keer elektriciteit op het net kon injecteren, zodat de meter 'virtueel' kon terugdraaien.
 • De capaciteit van de omvormer is maximum (of gelijk is aan) 10 kVA.
 • Je hebt geen expliciete toegang geweigerd aan Fluvius voor het plaatsen van de digitale meter vanaf 1 januari 2025.
 • Er mag geen eerdere rechtsvordering voor schade ingediend zijn tegen het Vlaamse Gewest.

Voorwaarden compensatie eigenaars zonnepanelen zonder digitale meter

Wie de zonnepanelen in dienst nam vóór eind 2020 én gebruik maakt van een gewone meter, ondervindt geen gevolgen tot de meter vervangen wordt door een digitaal exemplaar. De installatie van een digitale meter wordt echter verplicht - en wordt stelselmatig uitgerold in Vlaanderen. Volgens de planning op energiesparen.be zullen alle Vlaamse woningen uiterlijk op 1 juli 2029 over een digitale meter beschikken.

De aanvraag voor de compensatiepremie moet ten laatste 6 maanden na het installeren van de digitale meter gebeuren - en ten laatste op 31 december 2025.

Twee scenario's:

 • Je kan Fluvius vragen om de installatie van de digitale meter uit te stellen. Dat heeft geen gevolg voor de aanvraag van de retroactieve compensatiepremie. Dit kan uiteraard enkel voor eigenaars die hun installatie vóór 1 januari 2021. in gebruik namen, en minder dan 15 jaar lang gebruik maken van de terugdraaiende teller. Opgelet: de premie daalt stelselmatig tijdens de komende jaren.  
 • Je kan Fluvius ook vragen om vervroegd en vrijwillig een digitale meter te laten plaatsen. In dat geval wordt de retroactieve investeringspremie verhoogd met 100 €. Opnieuw: dit geldt enkel voor zonne-installaties in dienst genomen vóór 2021.

Je kan de premieaanvraag online indienen bij Fluvius, ten laatste op 19 januari 2022.

Thuisbatterijen en zonnedelen als rendabel alternatief voor nieuwe eigenaars

Het alternatieve ’salderen van zonnestroom’ is/was (nog) geen groot succes. In dat systeem gaan energieproducenten de overtollige zonne-energie afnemen van de producent - weliswaar tegen een bodemprijs.

Vandaag halen eigenaars van zonnepanelen hun financiële voordeel hoofdzakelijk uit het maximaliseren van de zelfconsumptie, hetgeen resulteert in een lagere energiefactuur. Dat kan bijvoorbeeld via thuisbatterijen. En daar komt in 2022 een extra incentive bij: het verkopen, uitwisselen of delen van zonne-energie met vrienden, buren of familie naar keuze, aan een prijs die je onderling overeenkomt. Overtollige elektriciteit injecteren op het net wordt dus opnieuw interessant!

Vraag nu een gratis simulatie of offerte voor zonnepanelen

Lees ook:

Gerelateerde artikels