Terug naar overzicht

Home of ideas

blog by
Jaimy Logo

Wie tot 31/12/2020 zonnepanelen installeerde, kon rekenen op een gunstige financiële regeling met terugdraaiende teller. Die regeling zou nog 15 jaar geldig zijn, maar werd nietig verklaard. Raak ik nu ook de financiële voordelen kwijt?

Verlies ik mijn financiële voordeel als de terugdraaiende teller wordt vervangen door een digitale?

Het antwoord is afhankelijk van de volgende situatie:

  • Ik installeerde mijn zonnepanelen voor 1 januari 2021: het Grondwettelijk Hof vernietigde begin dit jaar de regeling met de 'virtueel terugdraaiende teller'. In dat systeem konden ook eigenaars met een digitale meter beroep doen de regeling van de anologe terugdraaiende teller en het bijhorende financiële voordeel. Die nietigverklaring was een flinke streep door de rekening voor prosumenten die voor eind 2020 nog zonnepanelen mét digitale teller aanschaften - of die de komende jaren verplicht moeten overschakelen naar een digitale teller. Voor gedupeerde prosumenten met een digitale teller werd een compensatieregeling uitgewerkt door de Vlaamse Overheid. Deze compensatieregeling is enkel bestemd voor zonne-eigenaars met een digitale meter, die hun installatie vóór 1 januari 2021 in gebruik namen. De compensatie van de Vlaamse Overheid garandeert een rendement van 5 procent op 15 jaar.
  • Ik installeer mijn zonnepanelen na 1 januari 2021: Eigenaars van nieuwe zonne-installaties kunnen vanaf 2021 niet langer beroep doen op de oude regeling, die werd stopgezet op 31/12/2020. Er is wel een nieuwe, eenmalige installatiepremie tot 1.500 euro. En ook het prosumententarief valt weg.

Zo blijven zonnepanelen toch rendabel in 2021. Het financiële rendement stijgt bovendien voor gezinnen met een hoge auto-consumptie van eigen opgewekte zonne-energie. Dat aandeel kan gemaximaliseerd worden met gebruik van een thuisbatterij, of het 'zonnedelen' dat in 2022 wordt geïntroduceerd. Simulaties tonen aan dat ongeveer de helft van de huishoudens méér voordeel zou halen uit de nieuwe regeling!

Kan een digitale of slimme meter ook terugdraaien?

Nee. Je ziet de slimme meter niet meer fysiek 'terugdraaien' wanneer je meer zonne-energie injecteert dan je verbruikt. Volgens de oorspronkelijke regeling zou het berekeningsprincipe en het financiële voordeel ook met de digitale meter nog 15 jaar overeind blijven. Die regeling werd begin 2021 vernietigd door het Grondwettelijk Hof, waarna de Vlaamse Overheid een compensatieregeling voor dedupeerde prosumenten uitwerkte.

Hoe wordt het financiële voordeel berekend met de digitale teller?

Er is een afname-display en een injectie-display met je afgenomen en geïnjecteerde elektriciteit van het elektriciteitsnet (ook wel afnameregister en injectieregister genoemd). De geïnjecteerde elektriciteit wordt dan afgetrokken van de afgenomen elektriciteit. Het verschil tussen tussen beide getallen wordt op het eind van het jaar verrekend door de energieleverancier.

Kan ik weigeren om een digitale teller te installeren?

Sinds 1 juli 2019 worden enkel nog digitale meters geplaatst in nieuwbouwwoningen en bij ingrijpende verbouwingen. Eigenaars van zonnepanelen komen bovendien het eerst aan de beurt voor het vervangen van de terugdraaiende teller door een slimme meter.

Een digitale meter weigeren is dus geen optie op lange termijn. Eigenaars van zonnepanelen kunnen wel tot 2025 om uitstel vragen bij Fluvius, maar dan mislopen ze de compensatie van de Vlaamse Overheid.

Ook bij particulieren zonder zonnepanelen en in bestaande woningen zal Fluvius de komende jaren stelselmatig alle oude, analoge elektriciteitsmeters in Vlaanderen vervangen door een digitaal exemplaar.

Lees meer:

Het advies van Jaimy:

Vraag nu een gratis simulatie of offerte

Gerelateerde artikels