Home of ideas

blog by
Jaimy Logo

GuidesZonnepanelen: overschakelen van terugdraaiende naar digitale teller

img
Filip
3 min read

Wie tot 31/12/2020 zonnepanelen installeerde, kon rekenen op een gunstige financiële regeling met terugdraaiende teller. Die regeling is nog 15 jaar geldig. Maar wat als Fluvius mijn terugdraaiende teller komt vervangen door een slimme meter? Raak ik dan ook de financiële voordelen kwijt?

Verlies ik mijn financiële voordeel als de terugdraaiende teller wordt vervangen door een digitale?

Het antwoord is afhankelijk van de volgende situatie:

  • Ik installeerde mijn zonnepanelen voor 1 januari 2021: Om een populair misverstand de wereld uit te helpen: het is niet de terugdraaiende meter die bepaalt welke financiële voordelen je krijgt. Het voordeel werd bepaald door de Vlaamse Overheid en de deadline die ze heeft ingesteld: wie voor 1 januari 2020 zonnepanelen installeerde (en liet goedkeuren door een erkende instantie), kan nog 15 jaar lang rekenen op de gunstige 'overgangsregeling met de terugdraaiende teller'. Dat voordeel blijft gelden, ook met een digitale teller. Ook blijf je in dit geval een prosumententarief betalen.
  • Ik installeer mijn zonnepanelen na 1 januari 2021: Eigenaars van nieuwe zonne-installaties kunnen vanaf 2021 niet langer beroep doen op de oude regeling, die werd stopgezet op 31/12/2020. Er is wel een nieuwe, eenmalige installatiepremie tot 1.500 euro. En ook het prosumententarief valt weg.

Zo blijven zonnepanelen rendabel in 2021. Het financiële rendement stijgt bovendien voor gezinnen met een hoge auto-consumptie van eigen opgewekte zonne-energie. Enkele simulaties tonen aan dat ongeveer de helft van de huishoudens méér voordeel zou halen uit de nieuwe regeling!

Kan een digitale of slimme meter ook terugdraaien?

Nee. Je ziet de slimme meter niet meer fysiek 'terugdraaien' wanneer je meer zonne-energie injecteert dan je verbruikt. Het berekeningsprincipe met de digitale meter blijft echter hetzelfde. Zodat ook je financiële voordeel de komende 15 jaar gewoon overeind blijft, zoals vastgelegd in de overgangsregeling van de Vlaamse Overheid.

Kortom: wanneer de terugdraaiende meter moet vervangen worden door een digitale meter (en je installatie dateert van voor 1 januari 2021), blijft je financiële voordeel gewoon hetzelfde als vroeger.

Hoe wordt het financiële voordeel berekend met de digitale teller?

Er is een afname-display en een injectie-display met je afgenomen en geïnjecteerde elektriciteit van het elektriciteitsnet (ook wel afnameregister en injectieregister genoemd). De geïnjecteerde elektriciteit wordt dan afgetrokken van de afgenomen elektriciteit. Het verschil tussen tussen beide getallen wordt op het eind van het jaar verrekend door de energieleverancier.

Kan ik weigeren om een digitale teller te installeren?

Sinds 1 juli 2019 worden enkel nog digitale meters geplaatst in nieuwbouwwoningen en bij ingrijpende verbouwingen. Eigenaars van zonnepanelen komen bovendien het eerst aan de beurt voor het vervangen van de terugdraaiende teller door een slimme meter.

Een digitale meter weigeren is dus geen optie. Maar dat hoeft ook niet, want je financiële voordeel van voor 2021 blijft dus intact, ook met de slimme meter.

Ook bij particulieren zonder zonnepanelen en in bestaande woningen zal Fluvius de komende 15 jaar stelselmatig alle oude, analoge elektriciteitsmeters in Vlaanderen vervangen door een digitaal exemplaar.

Raak ik het financiële voordeel voor mijn zonnepanelen kwijt als mijn terugdraaiende teller halfweg het jaar wordt vervangen door een digitale meter?


Nee. Ook in dit geval blijft het financiële voordeel intact, zoals vastgelegd in de oude regeling. De herberekening en eindafrekening worden pas gemaakt op het einde van het jaar.

Lees meer:

Het advies van Jaimy:

Vraag nu een gratis simulatie of offerte